Wskazówka:
Ustal, jaki będzie stosunek długości dwóch odcinków na mapach o skalach 1 : 45 000 i 1 : 60 000, które to odcinki odpowiadają określonemu odcinkowi w rzeczywistości.
Powrót do pytań