Wskazówka:
Zauważ, że stosunek długości dowolnego odcinka na mapie do długości odpowiadającego mu odcinka w rzeczywistości jest taki, jak skala, czyli w tym przypadku 1 : 45 000. Pamiętaj, aby obliczenia wykonać w tych samych jednostkach.

Otrzymaną odległość wyraź w kilometrach. Wykorzystaj fakt, że
1 km = 100 000 cm
Powrót do pytań