Wskazówka:
Zadanie polega na uzupełnieniu podanych zdań:
– czasownikiem wierzy, którego pisownię przez rz uzasadnia wymiana na r w słowie wiara
– rzeczownikiem wieży (od wyraz wieża – budowla) zawierającym ż niewymienne.
Powrót do pytań