Wskazówka:
Przyjmij, że liczba sprzedanych opakowań lodów w kwietniu
stanowi 100%:
60 opakowań stanowi 100%.

Zauważ, że liczba sprzedanych opakowań lodów w maju była większa o 90 sztuk od liczby sprzedanych opakowań lodów w kwietniu (150–60=90).

Tę liczbę 90 sztuk opakowań wyrazimy jako procent liczby sprzedanych opakowań w kwietniu:

60 opakowań stanowi 100%, więc
30 opakowań stanowi 50%, zatem
90 opakowań stanowi 150% liczby sprzedanych opakowań lodów
w kwietniu.
Powrót do pytań