Wskazówka:
W pierwszej kolejności zapisz wyrażenie opisujące kwotę spłaconą w pierwszych czterech ratach.

Następnie zapisz wyrażenia opisujące: liczbę rat pozostałych do spłaty, wysokość każdej z tych rat oraz łączną kwotę pozostałą do spłaty w tych ratach.

Dodaj wyrażenia opisujące kwoty spłacone w pierwszych czterech ratach oraz w pozostałych ratach.
Powrót do pytań