Wskazówka:
Aby ocenić prawdziwość zdania, należy obliczyć, ile piłeczek zielonych jest w pojemniku.
• Liczba piłeczek zielonych jest o 6 większa od niebieskich. Po rozwiązaniu wcześniej ułożonego równania łatwo będzie określić tę liczbę.
• Rozwiązaniem równania jest liczba piłeczek niebieskich.
• Ponieważ zielonych piłeczek jest o 6 więcej, należy do otrzymanego wyniku dodać 6.
Powrót do pytań