Wskazówka:
W rozstrzygnięciu, czy zdania zawierają prawdziwe czy fałszywe stwierdzenia, niezbędna jest znajomość reguł ortograficznych dotyczących zapisu nazw własnych.
Powrót do pytań