Wskazówka:
Odszukaj w przytoczonym fragmencie wszystkie aktywności, które podejmowali harcerze z Szarych Szeregów. Sprawdź, czy koncentrowały się one tylko wokół planu odbicia Rudego, czy też dotyczyły innych, wcześniej zaplanowanych działań. To pozwoli Ci bez problemu określić, czy drugie stwierdzenie jest prawdziwe.
Powrót do pytań