Wskazówka:
• Przeczytaj uważnie przytoczony fragment utworu.
• Przypomnij sobie akcję utworu, głównych bohaterów i motywy ich działania.
• Rozwiązując zadania, pamiętaj, że mogą się one odnosić do przytoczonego fragmentu lub całej lektury.

Informacja o tym, że opisywane wydarzenia rozgrywają się po aresztowaniu Rudego pojawia się już w pierwszym akapicie przytoczonego fragmentu utworu (Rudy został aresztowany o świcie, a już około godziny siódmej alarmowo zwoływali się jego przyjaciele).

Uważne przeczytanie przytoczonego fragmentu utworu Aleksandra Kamińskiego, a zwłaszcza drugiego i trzeciego akapitu, pozwala dostrzec, że pomimo wzburzenia i rozpaczy harcerze z Szarych Szeregów podjęli działania konspiracyjne – zarówno te zaplanowane wcześniej (I takie już było poczucie służby żołnierskiej w tych młodych ludziach, że wszyscy natychmiast wstali i pośpiesznie udali się na wypełnienie wyznaczonego na ten ranek koniecznego obowiązku), jak i te dotyczące planu odbicia Jana Bytnara z rąk gestapo.
Powrót do pytań