Wskazówka:
Posłuchaj uważnie, w której wypowiedzi znajdziesz zdanie, które zastąpisz jednym ze zdań A–E. Zwróć uwagę, że w zdaniach mamy opinie na temat dekoracji pokoju nie tylko osoby mówiącej, ale i drugiej osoby: mamy.
Powrót do pytań