Wskazówka:
Przeczytaj uważnie wszystkie zdania A–E.

Zauważ, że wszystkie teksty poruszają podobne zagadnienie: dekoracji i urządzania swojego pokoju.

Zdanie, które masz dopasować, innymi słowami wyraża jakąś myśl, którą wypowiedziała osoba na nagraniu. Twoim zadaniem jest wysłuchać, w której wypowiedzi pojawia się zdanie albo fragment, który znaczy to samo, co jedno ze zdań A–E.

Pamiętaj, że fakt, że w nagraniu i jednym ze zdań A–E pojawia się dokładnie to samo słowo, nie musi oznaczać, że to zdanie odpowiada temu nagraniu!

Pamiętaj, że jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.

Transkrypcja

Wypowiedź 1.
Boy: I’ve always had my own ideas for decorating my room, but my mum is an interior designer. Yes, decorating people’s houses is her job, so she wanted our house to look perfect and didn’t want me to decorate my room the way I liked. But I kept asking her to let me, and finally she allowed me to test my ideas on one of the walls. When she saw the result, she finally agreed that I could design the whole room myself. It looks great now!

Wypowiedź 2.
Girl: I dream of becoming an interior designer one day, and my parents have always supported me, so I was able to decorate my room however I liked. They expected that I’d make a Barbie’s room out of it, but I’m a New York Yankees fan and I chose baseball as the theme for my room. My parents were surprised, but they liked the idea from the start.

Wypowiedź 3.
Boy: My mum and dad want me to be creative and they encouraged me to decorate my room according to my own ideas. But I don’t really have any. Choosing wallpaper and furniture is boring and I’ve never wanted to become an interior designer. When my parents finally realised this, they hired a designer who made my room simple but stylish and comfortable.

Wypowiedź 4.
Girl: Making decisions about decorating my room has never been easy. That’s because I share it with my sister, and we like totally different things. What’s even worse, she’d love to be an interior designer so she puts her crazy ideas into practice. She is a sports fan and her wall is all covered with football shirts from different teams. My part of the room, on the other hand, is decorated with flowery wallpaper and teddy bears. It’s a compromise.
Powrót do pytań