Wskazówka:
Zauważ, że zdanie kończy się kropką, ale w nawiasie mamy wyraz not, zatem budujemy zdanie przeczące. Początek zdania jest w czasie past simple (When I was a kid), zatem druga jego część też będzie albo w tym czasie, albo w innym czasie przeszłym, skoro dotyczy tego samego okresu (przeszłości).
Powrót do pytań