Wskazówka:
Zauważ, że zdanie jest twierdzące, a do wstawienie jest m.in. czasownik (steal), ale jest on poprzedzony innym czasownikiem (be). Zastanów się też, czy potrafisz odpowiedzieć na następujące pytanie: czy wiesz, kto ukradł obraz (czy ta informacja jest w zdaniu)? Jeżeli nie – to jaka konstrukcja gramatyczna pozwala nam taki sens wyrazić (nie wiemy, kto coś zrobił)? Zauważ też, że zdanie kończy się słowem yesterday – to wskazówka dla czasu, którego powinno się użyć.
Powrót do pytań