Wskazówka:
Zauważ, że zdanie jest twierdzące, a do wstawienia jest m.in. przymiotnik (good) w odpowiedniej formie. Po przymiotniku jest wyraz than, czyli w nawiasie mamy: „dobry”, „niż” – przydatna okaże się znajomość stopniowania przymiotników (czy przymiotnik good jest regularny czy nieregularny?). Zauważ też, że zdanie kończy się wyrazem my, po którym nie ma już żadnego rzeczownika. Jaki wyraz niejako „zastępuje” i zaimek, i rzeczownik?
Powrót do pytań