Wskazówka:
Zauważ, że zdanie jest pytające, a do wstawienia jest m.in. czasownik (meet) w odpowiedniej formie. Zdanie kończy wyrażenie last weekend. Należy zatem sformułować poprawnie pytanie w odpowiednim czasie, który jest często stosowany z określnikiem last ... . Jaki to czas?
Powrót do pytań