Wskazówka:
• Przeczytaj uważnie każde zdanie. Zdania nie są ze sobą w żaden sposób powiązane.
• Popatrz uważnie, czy dane zdanie jest twierdzące, przeczące czy pytające. To ważne, ponieważ od tego może zależeć szyk wyrazów, którymi będziesz to zdanie uzupełniać.
• Popatrz, czy w zdaniu znajdują się jakieś określenia czasu, np. today, now, yesterday, since Monday; te wyrażenia często są kluczowe dla poprawnego uzupełnienia zdania.
• Zastanów się, jakie zagadnienie gramatyczne jest sprawdzane w danym zdaniu. Może Ci to pomóc przypomnieć sobie jakieś ważne reguły związane z daną strukturą gramatyczną.
• Sprawdź, ile maksymalnie wyrazów możesz wpisać w każdą lukę.
• Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie podpunkty z tego zadania.
Powrót do pytań