Wskazówka:
• Rozpocznij od przeczytania całego tekstu, takiego „rzucenia okiem”, żeby zorientować się, o czym ten tekst w ogóle jest. Następnie przeczytaj tekst akapit po akapicie, tym razem już bardziej uważnie.

• Twoim zadaniem jest dobrać do każdego akapitu nagłówek, który będzie jakby „tytułem” tej części tekstu. Dobierając nagłówek, szukaj takiej opcji, która stanowi główną myśl danego akapitu.

• Pamiętaj, że dwa nagłówki zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnego akapitu.
Powrót do pytań