Wskazówka:
• Przeczytaj uważnie wszystkie wypowiedzi.

• Spróbuj wyobrazić sobie, w jakim kontekście każda wypowiedź mogłaby się pojawić. To nie jest zawsze możliwe, ale nawet jeżeli uda Ci się to zrobić w przypadku kilku wypowiedzi – ułatwi Ci to rozwiązanie zadanie. W tym zadaniu łatwo wywnioskować, że wypowiedzi A i D to zdania, które są często używane, kiedy kupujemy ubrania.

• Pamiętaj, że wybrane zdanie musi być właściwą reakcją na wypowiedź, którą usłyszysz na nagraniu. To tak, jakbyś z kimś rozmawiał(-a) i chciał(-a) zareagować na to, co Twój rozmówca powiedział.

• To zadanie sprawdza znajomość funkcji językowych, czyli znajomość takich wyrażeń, zwrotów, które wykorzystujemy na co dzień np. podczas rozmowy twarzą w twarz albo na czacie.
Powrót do pytań