Wskazówka:
Jak się do tego zabrać?

• W pierwszej kolejności musisz zamienić podaną liczbę na ułamek zwykły, aby móc zastosować własność potęgi ilorazu.
• Otrzymany ułamek podnieś do potęgi drugiej, następnie wynik zapisz w postaci mieszanej.
• Porównaj otrzymany wynik z wymienionymi liczbami (A–E) i wybierz najmniejszą liczbę całkowitą większą od uzyskanego wyniku.
Powrót do pytań