Wskazówka:
Pomożemy Ci rozwiązać to zadanie.
Z wszystkich tekstów wypisaliśmy poniżej te zdania lub ich fragmenty,
których zrozumienie jest kluczowe dla rozwiązania tego zadania.
Przeczytaj każde zdanie i odpowiedz sobie na pytanie, czy w danej
furgonetce łasuch znalazłby coś dla siebie (TAK czy NIE?).

• Tekst A: If you fancy a fruit salad or some other dessert, you should try somewhere else. (TAK czy NIE?)
• Tekst B: ...but you won’t get a dessert here. (TAK czy NIE?)
• Tekst C: The Bonito food truck sells pancakes with fruit, jam and chocolate. (TAK czy NIE?)
Powrót do pytań