Odpowiedź:
Zadanie sprawdza, czy potrafisz obliczyć prawdopodobieństwo zdarzenia opisanego w zadaniu.

Przykładowe rozwiązania

Sposób 1.

Liczba czerwonych kul – 9
Liczba zielonych kul – 9
Liczba wszystkich kul – 18
Liczba zielonych kul z numerami nieparzystymi – 4


418 – prawdopodobieństwo wylosowania zielonej kuli z nieparzystym numerem

Odpowiedź: Prawdopodobieństwo wylosowania kuli zielonej z nieparzystym numerem wynosi 29.


Sposób 2.

Kule czerwone


Kule zielone


Kule zielone z numerami nieparzystymi


418 – prawdopodobieństwo wylosowania zielonej kuli z nieparzystym numerem

Odpowiedź: Prawdopodobieństwo wylosowania kuli zielonej z nieparzystym numerem wynosi 29.
Powrót do pytań