Odpowiedź:
Zadanie sprawdza, czy potrafisz wykorzystać średnią arytmetyczną zestawu danych do obliczenia jednej z temperatur.

Przykładowe rozwiązania

Sposób 1.

x – wartość temperatury odczytanej w niedzielę wyrażona w °C
(2 + 6 + 3 + (–2) + 1 + (–1) + x) : 7 = 2
x = 5 (°C)
Odpowiedź: Temperatura odczytana w niedzielę wynosiła 5 °C.


Sposób 2.

Skoro średnia temperatura z 7 dni wynosi 2 °C, to suma wszystkich odczytanych temperatur musi wynosić

7 · 2 °C = 14 °C.

Jeśli założymy, że przez x oznaczymy wyrażoną w °C temperaturę odczytaną w niedzielę, zatem

2 + 6 + 3 + (–2) + 1 + (–1) + x = 14
x = 5 (°C)

Odpowiedź: Temperatura odczytana w niedzielę wynosiła 5°C.
Powrót do pytań