Odpowiedź:
Przykładowa odpowiedź

Ilustracja nr 1
Wyjazd młodej pary na wieś. Uzasadnienie: Modna dama zamierza wsiąść do karety, na dachu której już umieszczono niezliczone paczki i paczuszki. Towarzyszą jej domowe zwierzęta, które będą wraz z nią podróżować. Z tyłu stoi pan Piotr, dla którego ledwo wystarczy miejsca w pojeździe.

Ilustracja nr 2
Bal w wiejskim domu pana Piotra i jego żony, po którym wybuchł pożar. Uzasadnienie: Scena przedstawia wielu gości, bawiących się świetnie i pijących wino. Pana Piotra nie ma na ilustracji, bo, jak opowiada, pełnił tam nie tyle rolę gospodarza, ile sługi, donoszącego potrawy i napoje dla gości.
Powrót do pytań