Odpowiedź:
Przykładowa odpowiedź

Tytuł: Kamienie na szaniec

Bohater: Tadeusz Zawadzki – „Zośka”

Wpływ ambicji na bohatera: Zośka był doskonałym sportowcem, który zajmował najwyższe lokaty w różnych dyscyplinach sportu. Od dzieciństwa bał się jednak wody. Kiedy ktoś przypadkiem podjął ten temat w rozmowie, bohater postanowił przezwyciężyć strach, rozpoczął naukę pływania i w krótkim czasie zaczął reprezentować zespół „Buków”, uzyskując najlepsze wyniki.
Powrót do pytań