Odpowiedź:
Przykładowa odpowiedź

Tytuł odnosi się do głównego bohatera utworu – Koguta. Ma on wielkie, artystyczne plany, marzy o sławie i pieniądzach, zamierza występować na scenie cyrku.
Powrót do pytań