Odpowiedź:
Przykładowa odpowiedź

Kogut nie został przyjęty do pracy w cyrku, ponieważ nie sprostał wymaganiom, jakie mu stawiano. Przedstawił się jako lew, a kiedy zaryczał, okazało się, że robi to znacznie gorzej od innych kandydatów.
Powrót do pytań