Odpowiedź:
Przykładowa odpowiedź

Moim zdaniem relacje między bohaterami „Syzyfowych prac” są podobne do tych, które łączyły Ligię i Winicjusza. W przytoczonym fragmencie Quo vadis opisano moment, w którym Ligia zdała sobie sprawę z tego, że kocha Marka. Marek natomiast wyznawał jej swą miłość. Podobnie we fragmencie Syzyfowych prac Marcin okazywał Annie swoim spojrzeniem, jak bardzo ją kocha i ona po jakimś czasie odwzajemniła jego uczucie, patrząc na niego. Poza tym Ligia zareagowała na miłosne wyznanie Winicjusza podobnie jak Biruta na zakochane spojrzenie Marcina – gwałtownymi emocjami (Biruta: dreszcz bolesny wstrząsnął nią od stóp do głów...; Ligia: Zdawało się jej chwilami, że Winicjusz śpiewa jakąś pieśń dziwną, która sączy się w jej uszy, porusza w niej krew, a zarazem przejmuje serce omdleniem, strachem i jakąś niepojętą radością). Obie bohaterki były nieśmiałe i to one odpowiedziały na miłość zakochanych w nich mężczyzn.

Nie, te relacje są inne. We fragmencie Quo vadis to Ligia przeżywa sprzeczne stany emocjonalne tak jak Marcin w Syzyfowych pracach, a nie jak Biruta.
Powrót do pytań