Odpowiedź:
Przykładowe rozwiązania

Sposób 1.

Zauważ, że trójkąt ABO jest trójkątem równoramiennym. Zatem kąt ABO ma również miarę 45°, a trójkąt ABO jest prostokątny. Z twierdzenia Pitagorasa mamy


Odpowiedź: Cięciwa AB ma długość 5√2 cm.


Sposób 2.

Zauważ, że trójkąt ABO jest połową kwadratu o boku 5 cm, a odcinek AB jego przekątną.

AB = 5√2 (cm)

Odpowiedź: Cięciwa AB ma długość 5√2 cm.
Powrót do pytań