Odpowiedź:
Przykładowe rozwiązania

Sposób 1.


0,6 · 250 g = 150 g – masa potrzebnego masła
0,6 · 300 g = 180 g – masa potrzebnej mąki
0,6 · 90 g = 54 g – masa potrzebnego cukru

Odpowiedź: Asia powinna przygotować 150 g masła, 180 g mąki oraz 54 g cukru.


Sposób 2.


250 g : 5 = 50 g, 50 g · 3 = 150 g
– masa potrzebnego masła

300 g : 5 = 60 g, 60 g · 3 = 180 g
– masa potrzebnej mąki

90 g : 5 = 18 g, 18 g · 3 = 54 g
– masa potrzebnego cukru

Odpowiedź: Asia musi przygotować 150 g masła, 180 g mąki oraz 54 g cukru.


uwaga:
Pamiętaj, że jest to zadanie otwarte. Na egzaminie we wskazanym miejscu umieść pełne rozwiązanie.Powrót do pytań