Odpowiedź:
Przykładowa odpowiedź

Baobaby zagrażały planecie Małego Księcia, dlatego musiał codziennie usuwać ich pędy. Nauczył się odróżniać te młode roślinki od innych krzewów, zanim urosły, a ich korzenie zaczęły wrastać w jego planetę. Baobab to potężne drzewo, które mogłoby rozsadzić planetę Małego Księcia swoimi korzeniami.
Powrót do pytań