Odpowiedź:
Przykładowa odpowiedź

Tytuł: Zemsta
Bohater: Papkin
Uzasadnienie: Sformułowanie to mogłoby być komentarzem do postaci Papkina. Bohater przechwalał się, że jest waleczny, mężny i odważny, opowiadał o swoich wygranych pojedynkach, a w rzeczywistości był tchórzem. Dowodem na to może być sytuacja przy murze, kiedy jako posłaniec schował się, gdyż nie chciał brać udziału w bójce.
Powrót do pytań