Odpowiedź:
Przykładowa odpowiedź

Moim zdaniem lepiej przeczytać książkę, niż obejrzeć film. Czytanie pobudza wyobraźnię, dzięki czemu bohaterowie mają taką postać, jaką podpowiedzą nam nasze zmysły. Ponadto książka zdecydowanie bardziej niż film pozwala zagłębić się w tekst. Zemsta zawiera wiele słów i wyrażeń, które już wyszły z użycia. W książce są one wyjaśnione w przypisach, dzięki czemu tekst staje się zrozumiały. W filmie nie ma przypisów i niektóre sekwencje mogą być dla nas niejasne. Dlatego uważam, że najpierw należy przeczytać książkę, a potem można również obejrzeć film.
Powrót do pytań