Odpowiedź:
Przykładowe rozwiązania

Sposób 1.Odpowiedź: Odcinek AE ma długość 2 cm.


Sposób 2.

Obliczamy pole trapezu ABCD:


Na podstawie treści zadania zauważamy, pole równoległoboku AEFD stanowi ¼ pola trapezu ABCD.

Obliczamy pole równoległoboku AEFD:
PAEFD = a · h = 5a

Następnie zapisujemy równanie: 5a = ¼·40
a = 2 (cm)

Odpowiedź: Odcinek AE ma długość 2 cm.

Powrót do pytań