Odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Przyczyna – uwięzienie Rudego.
Skutek – śmierć Alka.
Powrót do pytań