Odpowiedź:
Poprawna odpowiedź

Rudy – Jan Bytnar; koledzy nadali Jankowi pseudonim Rudy ze względu na kolor jego włosów.
Powrót do pytań