Odpowiedź:
Przykładowa odpowiedź

Przykład 1.: Atak na posterunek żandarmerii niemieckiej w Sieczychach.
Przykład 2.: Akcja pod Celestynowem – odbicie więźniów z transportu.
Powrót do pytań