Odpowiedź:
Przykładowe rozwiązanie
Wyjaśnienia
To zadanie sprawdza, czy potrafisz wykonywać obliczenia z wykorzystaniem własności działań na potęgach oraz mnożenie i dzielenie potęg.
Powrót do pytań