Odpowiedź:
Przykładowa odpowiedź

Przykład środka stylistycznego

Nazwa środka stylistycznego

Funkcja środka stylistycznego

wóz Anielski

epitet

określenie konstelacji gwiazd, podkreślenie jej wyjątkowej cechy

Nareszcie księżyc srebrną pochodnię zaniecił,

Wyszedł z boru i niebo, i ziemię oświecił.

uosobienie

nadanie księżycowi cech ludzkich, by podkreślić rolę, jaką odgrywa księżyc

błyskały wilcze oczy jako świeczki

porównanie

uwydatnia podobieństwo

Powrót do pytań