Odpowiedź:

Przykładowe ocenione rozwiązania

Przykład 1.


Przez 123 lata Polska nie miała swego miejsca na mapach świata. Utraciła niepodległość z powodu konfliktów wewnętrznych i zewnętrznych. Polacy jednak nigdy nie przestali wierzyć w możliwość odzyskania swego państwa, uczestniczyli w powstaniach narodowych, walczyli na frontach całej Europy. Zbliża się setna rocznica odzyskania niepodległości. Trzeba o niej pamiętać tak, jak o innych ważnych wydarzeniach historycznych, które budują naszą tożsamość narodową. Książki historyczne ułatwiają nam to, dlatego należy po nie sięgać.

W naszej historii wielokrotnie musieliśmy zmagać się z najeźdźcami. W „Krzyżakach” Sienkiewicz ukazuje zmagania rycerstwa polskiego z Zakonem Krzyżackim. Polacy walczą w obronie swojej ziemi. Walka o Polskę prowadzona była na różnych frontach – dyplomatycznym (Zawisza Czarny, Spytko z Melsztyna, którzy zabiegali o pomoc dla polskiego króla) oraz militarnym (król Władysław Jagiełło, który pokonał Krzyżaków w bitwie pod Grunwaldem).

Walka o swój kraj to nie tylko zmagania z Krzyżakami, ale także czasy II wojny światowej. Lekturą ukazującą ten okres jest książka Aleksandra Kamińskiego pt. „Kamienie na szaniec”. Jej bohaterami są młodzi chłopcy, harcerze Szarych Szeregów. Działali oni w Małym Sabotażu, który miał na celu ukazanie okupantowi, że Polacy się nie poddają. Zośka, Rudy i Alek rysowali na murach żółwie i kotwice, zrywali flagi niemieckie i zawieszali polskie. Jednak najważniejszym wyzwaniem dla młodych ludzi była akcja pod Arsenałem, mająca na celu odbicie Rudego z rąk Gestapo. Podczas niej przyjaciele wykazali się odwagą, determinacją, lojalnością. Stali się wzorem żołnierza, patrioty i przyjaciela godnym naśladowania przez następne pokolenia.

Znajomość historii własnego kraju sprawia, że łatwiej tworzymy zbiór wspólnych wartości narodu. Obchodzenie rocznicy odzyskania niepodległości jest ważne, bo pomaga pamiętać nie tylko o dobrych, ale i o trudnych wydarzeniach z historii Polski. Jej znajomość pomoże uniknąć popełniania błędów z przeszłości, które doprowadziły do upadku naszej ojczyzny. Uczenie się poprzez czytanie takich powieści jest łatwiejsze, przyjemniejsze i ciekawsze. Dlatego warto czytać książki o historii Polski.Przykład 2.

Przeszłość zwykle zaciekawia wielu ludzi. Lubimy oglądać stare zdjęcia, kupować stare zegary, słuchać opowieści starszych ludzi. W poznawaniu dawnych czasów bardzo pomocna okazuje się literatura. Na pewno warto sięgać do książek, które ukazują przeszłość Polski. A jest w czym wybierać!

Nasz narodowy skarb to z pewnością „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza. Ten poemat jest kopalnią wiedzy o Polakach w czasach napoleońskich. Ale narodowa epopeja to przede wszystkim album polskich zwyczajów i obyczajów. To z „Pana Tadeusza” dowiemy się, jak szlachta zarządzała majątkami, jak organizowano polowania czy wreszcie jak ubierano się, jak ucztowano czy nawet co i w jaki sposób jadano. Dowiemy się też, jak kłócono się i rozstrzygano spory sąsiedzkie, ponieważ utwór pokazuje nie tylko zalety naszych rodaków, ale także ich liczne wady.

Innym utworem, który przybliża przeszłość naszego kraju, jest „Żona modna”, satyra Ignacego Krasickiego. Sporo miejsca poświęcono w niej nie tyle opisowi obyczajowości, ile jej krytyce. Utwór, na przykładzie bezmyślnie wpatrzonej w obce wzorce kobiety, doprowadzającej do ruiny finansowej swojego męża, piętnuje wady polskiej szlachty – rozrzutność i życie ponad stan. Warto poznać i tę stronę życia ważnej przez wiele wieków warstwy społecznej. Niewolę naszego kraju „zawdzięczamy” przecież nie tylko pazernym sąsiadom, ale w znacznej mierze także naszym niefrasobliwym przodkom, którzy uważali, że: „Szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie”.

Przytoczone przykłady literackie, chociaż stanowią ważne pozycje lekturowe, są tylko kroplą w morzu w odniesieniu do całej literatury, w której jest mowa o przeszłości naszego kraju. Żeby naprawdę zgłębić tę przeszłość, trzeba przeczytać znacznie więcej książek, co pozwoliłoby wyrobić sobie własne zdanie na temat różnych trudnych zagadnień historycznych.

Powrót do pytań