Odpowiedź:

a)
Rozwiązanie

Wyraz podstawowy: rycerz, wyrazy pochodne: rycerstwo, rycerski.

b)
Przykładowe rozwiązania

• Przynależność do rycerstwa wymaga rozpoczęcia nowego życia.
• Warunkiem przynależności do rycerstwa jest rozpoczęcie nowego życia.


Powrót do pytań