Odpowiedź:

Przykładowe rozwiązanie

Tematem tekstu Marii Ossowskiej jest kodeks rycerski. Autorka skupia się na przedstawieniu warunków, jakie powinien spełniać ktoś, kto pretenduje do miana rycerza, i dowodzi, że zasady zachowania i postawy, które prezentuje w artykule, czyniły rycerzy ludźmi honoru, godnymi najwyższego uznania.
Powrót do pytań