Odpowiedź:

Przykładowe rozwiązania

najpierw, otóż, ale to nie wystarcza, zatem
Powrót do pytań