Odpowiedź:

Przykładowe rozwiązanie

Część 1. stanowi wstęp, wprowadzenie do rozważań na temat męstwa i odwagi, część 2. to rozwinięcie, zilustrowanie przykładami wskazanej różnicy w pojęciach, a część 3. stanowi podsumowanie, wskazanie cech odróżniających obie postawy.
Powrót do pytań