Odpowiedź:

Przykładowe rozwiązania

• Występowanie postaci ze świata nauki – konstruktor Trurl, mówiąca maszyna.

• Wykorzystanie rozwoju nauki i techniki – stworzenie rozumiejącej maszyny o ludzkich cechach, która potrafi wykonać rzeczy dotychczas niewykonywalne.
Powrót do pytań