Odpowiedź:

Przykładowe rozwiązania

• Fraszka to drobiazg.
• Fraszka to coś łatwego do wykonania.
Powrót do pytań