Odpowiedź:

Przykładowe rozwiązania
wstyd, lęk, wyrzuty sumienia
Powrót do pytań