Odpowiedź:

Przykładowe rozwiązania

• Nierozsądne i lekkomyślne działanie człowieka doprowadziło do zniszczenia części istniejących rzeczy. Ponieważ maszyna nie została zaprogramowana na tworzenie, tylko na niszczenie, nie można było tych zniszczeń odbudować.

• Świat pozostał podziurawiony Nicością, ponieważ maszyna, która wymazała ze świata część rzeczy, nie potrafiła ich stworzyć na nowo, jeżeli nie były na literę n.
Powrót do pytań