Odpowiedź:

Przykładowe pełne rozwiązania

Pierwszy sposób

Liczbę czterocyfrową zapisujemy w postaci 496x, gdzie x oznacza cyfrę jedności. Liczba 4900 jest podzielna przez 7. Szukamy liczby dwucyfrowej podzielnej przez 7, której cyfra dziesiątek jest równa 6. Przez 7 dzieli się tylko liczba 63.

Odpowiedź: Agnieszka zapisała liczbę 4963.


Drugi sposób

Zapisujemy liczbę czterocyfrową w postaci 496x, gdzie x oznacza cyfrę jedności i podzielmy ją przez 7.


Aby reszta z dzielenia była równa 0, to liczba dwucyfrowa 6x musi być podzielna przez 7.
Stąd x musi być równy 3.

Odpowiedź: Agnieszka zapisała liczbę 4963.


Powrót do pytań