Odpowiedź:

Przykładowe pełne rozwiązania

Pierwszy sposób

Od godziny 9:00 do 16:30 mija 7 godzin i 30 minut, czyli 450 minut. W tym okresie jest 9 wejść do jaskini, więc jedno zwiedzanie trwa 450 : 9 = 50 minut.

Od godziny 9:00 do 13:25 jest 265 minut, a ponieważ 265 = 5 ∙ 50 + 15, więc najbliższe wejście będzie za 50 – 15 = 35 minut.

Odpowiedź: Harcerze będą musieli poczekać co najmniej 35 minut.


Drugi sposób

Od godziny 9:00 do 16:30 mija 7 godzin i 30 minut, czyli 450 minut. W tym okresie jest 9 wejść do jaskini, więc jedno zwiedzanie trwa 450 : 9 = 50 minut.

Kolejne wejścia do jaskini przypadają w godzinach: 9:00, 9:50, 10:40, 11:30, 12:20, 13:10, 14:00.

Odpowiedź: Harcerze będą musieli poczekać co najmniej 35 minut.
Powrót do pytań