Odpowiedź:

Przykładowe pełne rozwiązania

Pierwszy sposób

n – liczba niebieskich piłeczek
0,8n – liczba czarnych piłeczek
n + 6 – liczba zielonych piłeczek

n + (n + 6) = 0,8n + 48
2n + 6 = 0,8n + 48
1,2n = 42
n = 35

0,8n = 28
n + 6 = 41
35 + 28 + 41 = 104

Odpowiedź: W pojemniku są 104 piłeczki.


Drugi sposób

z — liczba zielonych piłeczek
z – 6 — liczba niebieskich piłeczek
0,8(z – 6) — liczba czarnych piłeczek

z + (z – 6) = 0,8(z – 6) +48
2z – 6 = 0,8z – 4,8 + 48
1,2z = 49,2
z = 41

z – 6 = 35
0,8(z – 6) = 28
35 + 28 + 41 = 104

Odpowiedź: W pojemniku są 104 piłeczki.


Trzeci sposób

c — liczba czarnych piłeczek
1,25c — liczba niebieskich piłeczek
1,25c + 6 — liczba zielonych piłeczek

1,25c + (1,25c + 6) = c + 48
2,5c + 6 = c + 48
1,5c = 42
c = 28

1,25c = 35
1,25c + 6 = 41
35 + 28 + 41 = 104

Odpowiedź: W pojemniku są 104 piłeczki.Powrót do pytań